Стартира през учебна 2019/2020 година с 34 групи за обучителни затруднения,
обхванати са начален, прогимназиален, първи гимназиален и втори гимназиален етапи,
а обучението е направленията – БЕЛ, Математика, Природни науки, Обществени
науки, ИТ, икономически дисциплини.През юни 2020 са добавени още 17 групи, с
цел да обхванат децата, които не са участвали в дистанционното обучение март – юни.
Участват над 200 ученика.
През учебната 2020/2021 година работят 51 групи за обучителни затруднения в почти всички
направления – БЕЛ, Математика, Природни науки, Обществени науки, ИТ,
икономически дисциплини отново в начален, прогимназиален, първи гимназиален и
втори гимназиален етапи.
Участват над 200 ученика.

През учебната 2021/2022 година работят 32 групи за обучителни затруднения в
направленията – БЕЛ и Математика.

Участват над 130 ученика.

През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година се очаква МОН да възобнови дейностите по проекта, като приоритетни ще са обученията на децата със СОП и онези, които имат обучителни затруднения.

ЛИНК КЪМ САЙТА