Програма „Топъл обяд“

Програма „Топъл обяд” се реализира за 19-та поредна година. Стартира през 2004 г. и до момента е предоставила безплатна храна на общо 22 090 нуждаещи се деца от цялата страна. Финансовият ресурс, необходим за реализирането й се осигурява чрез съвместни благотворителни кампании на партньорите от Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Дарените средства до момента са 3 354 000 лв. (2 000 000 обяда).

Основната цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. Много често безплатния топъл обяд, който тези деца получават всеки ден през учебната година в трапезариите на БЧК, е единственият повод те да посещават учебните занятия.

Програмата допринася за нормалното физическо развитие на подрастващите, намалява заболяваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и непълноценно хранене. Средно около 12 000 деца/годишно отпадат от училище поради социални причини. Те се нуждаят от храна, грижа и внимание през цялата учебна година.

Програма „Топъл обяд“ има 19-годишна устойчивост. През учебната 2022/2023 г., 19-та поредна година 1 642 нуждаещи се деца от цялата страна ще получават безплатен топъл обяд всеки учебен ден.

През настоящата учебна година – 2022/2023 в нашето училище програмата стартира на 01.12.2022 и ще продължи до края на март /70 учебни дни/, като в нея са включени 80 наши ученици от V клас до XII клас.