Основната цел е да се подпомогнат ученици в неравностойно положение и техните родители. Много често безплатния топъл обяд, който тези деца получават всеки ден през учебната година в трапезариите на БЧК, е единственият повод те да посещават учебните занятия.

Програмата допринася за нормалното физическо развитие на подрастващите, намалява заболеваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и непълноценно хранене. Средно около 12 000 деца годишно отпадат от училище поради социални причини. Те се нуждаят от храна, грижа и внимание през цялата учебна година.

Програма „Топъл обяд“ има 15-годишна устойчивост. През учебната 2018/2019 г., 1 530 нуждаещи се деца от цялата страна ще получават безплатен топъл обяд всеки учебен ден.