КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „Училищно образование“

 

Учебна 2022/2023 година

Активни проекти:

№ 2022-1-BG01-KA122-SCH-000074995

„Испанският опит в преподаването – нов тласък за успех“

Мобилност в град Сарагоса /Испания/

Партньор: Асоциация  MUNDUS

Период: 14 месеца – 01.08.2022 – 30.09.2023г.

В периода 26.02.2023г. – 04.02.2023г. шестима учители от СУ „Христо Смирненски“ участваха в дейностите по провеждане на мобилността. В реализиране на програмата бяха посетени много училища и образователни центрове в град Сарагоса за наблюдение на работа и взаимстване на добри практики.


№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000075112

„Европейска практика – възможности, предизвикателства и перспективи за професионално развитие“

Мобилност за 15 ученика от 12 клас в професионално образование специалност“Икономика и мениджмънт“

Мобилност в град Малага /Испания/

Партньор: TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

Период: 18 месеца –01.06.2022 – 30.11.2023г.

В периода 12.10.2022 – 25.10.2022 г. 15 ученика от 12а клас, обучаващи се в специалност „Икономика и мениджмънт“ проведоха практика в град Малага Испания по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000075112  „Европейска практика – възможности, предизвикателства и перспективи за професионално развитие“ по Програма „ЕРАЗЪМ+“.

През двуседмичния си престой учениците надграждаха и развиваха, своите професионални умения придобити по време на обучението си по специалност „Икономика и мениджмънт“. Комуникацията и работният език се осъществяваха на английски език. В свободното време имаха възможност да се запознаят с културните забележителности на град Малага.

Проведената мобилност подобри професионалната и езикова подготовка на учениците, разшири кръгозора им и показа перспективи за професионално развитие, както по специалността така и възможностите за работа в друга европейска държава.


Приключили проекти:

№  2021-1-BG01-KA122-SCH-000030971

„ПО-ШИРОКИ ХОРИЗОНТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Мобилност в град  Римини /Италия/

Партньор: SISTEMA TURISMO LAB S.L.U

Период: 18 месеца – 01.09.2021 – 28.02.2023г.

Реализирането на мобилността се проведе в периода 20.03.2022г.-26.03.2022г. от 2- ма учители и заместник – директор.