Целта на групата е повишаване на екологичната култура ,съзнателно отношение и отговорност към опазване на околната среда .Формиране на интерес и мотивация за участие в инициативи насочени към повишаване на екологичната култура. Запознаване учениците с чудесата ,сътворени от майката природа ,чрез организиране на екскурзии, излети и походи .

Участват ученици от 6 – тите класове, ръководител Силвия Паскова