Целта на групата е повишаване на екологичната култура ,съзнателно отношение и отговорност към опазване на околната среда .Формиране на интерес и мотивация за участие в инициативи насочени към повишаване на екологичната култура. Запознаване учениците с чудесата ,сътворени от майката природа ,чрез организиране на екскурзии, излети и походи .

Участват ученици от 6 – тите класове, ръководител Силвия Паскова

На 22 март участниците в клуба отбелязаха Световния ден на водата. На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г. Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие“, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.