Приемът в гимназиите започва скоро! Заявленията ще се подават от 8 до 10 юли

От 8 до 10 юли ще се подават заявления за участие в първия етап на класирането в училищата с прием на ученици от осми клас по реда на наредба 10 на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Подаването на заявления в трети и четвърти етап на класирането също ще бъде само по електронен път.

Това може да стане без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието или със съдействие на училището, в което ученикът завършва седми клас или със съдействие на друго училище – така нареченото училище гнездо, каквото е СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп, напомнят от министерството на образованието.

За кандидатстване в професионалните паралелки е необходимо ученикът да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия личен лекар.