Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма и преминаване в Обучениев Електронна Среда от Разтояние

Уважаеми родители, ученици и родители!Преустановяват се учебните занятия в присъствена форма и преминаване в Обучение в Електронна Среда от Разтояние за учениците от VIII – XII клас, съгласно заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-2980/28.10.2020 на Министъра на образованието и науката за периода от 29.10.2020 до 12.11.2020.

Обучението в електронна среда ще се извършва във  платформата Google Classroom.

При ОЕСР остава в сила утвърдената седмична програма и графикът на часовете от присъствената дневна форма на обучение.

Да се спазват правилата при работа в ОЕСР.