час
Начален етап І – ІІ клас

Продължителност 20 мин.
Начален етап ІІІ – ІV клас
Продължителност 20 мин.
Прогимназиален етап 

Продължителност 30 мин.
Гимназиален етап 

Продължителност 40 мин.
108.10 ч. – 08.30 ч.07.50 ч. – 8.10 ч.07.50 ч. – 08.20 ч07.50 ч. – 08.30 ч.
208.40 ч. – 09.00 ч.08.40 ч. – 09.00 ч.08.40 ч. – 09.10 ч.08.40 ч. – 09.20 ч.
309.30 ч. – 09.50 ч.09.30 ч. – 09.50 ч.09.30 ч. – 10.00 ч.09.30 ч. – 10.10 ч.
410.30 ч. – 10.50 ч.10.30 ч. – 10.50 ч.10.30 ч. – 11.00 ч.10.30 ч. – 11.10 ч.
511.20 ч. – 11.40 ч.11.20 ч. – 11.40 ч.11.20 ч. – 11.50 ч.11.20 ч. – 12.00 ч.
612.00 ч. – 12.20 ч.12.00 ч. – 12.20 ч.12.10 ч. -12.40 ч.12.10 ч. -12.50 ч.
713.00 ч. – 13.20 ч.13.00 ч. – 13.20 ч.13.00 ч. – 13.30 ч.13.00 ч. – 13.40 ч.

График на дейностите в ЦОУД І – VІ клас:

Час І – ІV класV – VІ клас
Самоподготовка14.00 ч. – 14.20 ч.14.00 ч. – 14.30 ч.
Самоподготовка14.30 ч. – 14.50 ч.14.40 ч. – 15.10 ч.
Самоподготовка––-15.20 ч. – 15. 50 ч.
Занимания по интереси15.00 ч. – 15.20 ч.16.00 ч. – 16. 30 ч.
Занимания по интереси15.30 ч. – 15.50 ч.––––
  • По време на обучението от разстояние в електронна среда всички ученици и учители от СУ „Христо Смирненски“, да осъществяват обмен на файлове, във връзка с поставени задачи, контролни, класни и домашни работи единствено в Classroom и електронната поща sugul@abv.bg
  • Планираните контролни и класни работи се провеждат в електронна среда
  • Консултациите с учениците се провеждат синхронно от разстояние в електронна среда
  • При синхронно обучение учителите поставят отсъствия и оценки на учениците в електронен дневник ОneВook
  • При проблем с платформата за деня да се използват други алтернативни форми;
  • При възникнал проблем с акаунт на ученик да се информира ЗДУД r  и Калоян Маринов за генериране на нова парола;
  • Учителите отчитат извършената работа от разстояние в електронна среда чрез електронен формуляр  и чрез вписване на проведените учебни часове в електронния дневник. В случаите, в които учителите изпълняват трудовите си задължения от дома си, учителите са длъжни да се явят в сградата на училището, когато това се изисква във връзка с изпълнение на служебни задължения, които не могат да бъдат изпълнени от разстояние