Подбор на кандидати за длъжността – образователен медиатор