Победа за отбора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци в Областния етап на XX Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

Днес 28.05.2024 год. в гр. Плевен се проведе Областния етап на XX Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

В състезанието участваха отбори от общините в област Плевен. Състезанието има за цел да провери знанията и уменията на учениците, придобити по време на обучението им по линия на защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ от първи до седми клас.

Надпреварата премина през два етапа – теоретически и практически. В първата част отборите решаваха тест от 30 въпроса, като времето, с което разполагаха беше 30 минути. Вторият етап се състоеше от няколко учебни центъра – Първи учебен център „Защита при бедствия“ – с модули „Защита при земетресение“ и „Защита при наводнение“. Втори учебен център „Защита при радиоактивно замърсяване“, който включва три модула: „Индивидуални средства за защита“, „Херметизиране на врата и прозорец“ и „Защита на хранителни продукти при радиоактивно замърсяване“. Трети учебен център  „Пожарна безопасност“ и четвъртия учебен център „Оказване на първа помощ“, който се изгражда съвместно с БЧК.

Победител в надпреварата стана отборът на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци.

Победителят получава правото да представи област Плевен на XX Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, което ще се проведе в периода 24-26 юни. За трета поредна година домакин ще бъде град Велико Търново.