ДЕНИСЛАВ БОРИСОВ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК,

БАКАЛАВЪР Психолог, психолог и учител по предмети от философския цикъл, ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“, Велико Търново; Магистър Социална Психология, ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“, Велико Търново

d.borisov@sugulyantsi.com