Официално съобщение за учебната 2020/2021 учебна година

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме ВИ, че от 15.09.2020г СУ“Христо Смирненски“ – гр.
Гулянци стартира присъствено учебната 2020-2021 година.

1. В училището са изработени и предприети необходимите мерки за намаляване
рисковете от предаване на инфекцията.
2. При указания на здравните власти ще се налага да превключим на обучение в
електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или цялото
училище) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с
епидимичната криза.
3. При преминаване в обучение от разстояние ще осигурим допълнително
обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради
здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране.

За налагащите се промени ще бъдете уведомявани своевременно чрез качване на
съобщения в сайта на училището и чрез платформата за работа с електронен
дневник „“

Емилия Петрушева,
Директор на СУ „ Христо Смирненски”
гр.Гулянци