ОБЯВА ЗА РАБОТА

ДЛЪЖНОСТ: учител  начален етап – ЦДО

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 15.09.2022г.
ОБРАЗОВАНИЕ:  висше

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ – не се изисква

ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не се изисква

ДРУГИ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за заемане на длъжността;
  • Професионална автобиография ;
  • Копие от документа удостоверяващ завършена степен и образование;
  • Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудовата книжка или трудова книжка – копие


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 05.09.2022г.
ДО: 09.09.2022г.
В СГРАДА НА: Средно  училище „Христо Смирненски“, гр. Гулянци

АДРЕС: ул. „Г.С. Раковски“ № 19
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0878514066

Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.