Учебна 2022/2023 година

График за провеждане на училищни олимпиади през учебната 2022/2023 година

  1. Математика – 10.12.2022 год., 09,00 часа
  2. Български език – 23.01.2023 год., 14,00 часа
  3. География и икономика – 13.01.2023 год., 14,00 часа
  4. История и цивилизации – 10.01.2023 год., 14,00 часа
  5. Химия и опазване на околната среда – 19.01.2023 год., 14,00 часа
  6. Биология и здравно образование – 25.01.2023 год., 14,00 часа