В подкрепата на медиците от първа линия

В подкрепата на медиците от първа линия с борбата с COVID-19 отново е включиха възпитаниците от СУ „ Христо Смирненски” град Гулянци. Ученици от първи до четвърти клас се включиха в дейността , чрез изработка на мартенички и лично дарени от тях , които връчиха на лекарите и персонала от „МБАЛ Гулянци”и „МБАЛ Гулянци – […]

Read More

СУ „Христо Смирненски“ , гр. Гулянци е одобрен по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018„Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 

СУ „Христо Смирненски“ , гр. Гулянци е одобрен по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018„Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични […]

Read More

148 години от обесването на Васил Левски

СУ „Христо Смирненски“град Гулянци и неговите възпитаници се прекланят пред подвига на Левски. За съжаление в учебната 2020/2021 година, не можахме да отбележим и да почетем заедно паметта на Апостола, но го носим в сърцата си. Може да видите видео материала като кликнете тук.  

Read More

Важно съобщение !!!

Уважаеми родители, ученици и педагогически персонал към СУ“Христо Смирненски гр. Гулянци. Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. от здравния Министър не се отнася за СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци. В заповедта е оповестено че се отнася за училища с една паралелка в учебен клас, каквито ние нямаме. Обучението в ОРЕС продължава както следва от преходната заповед. – вижте […]

Read More

Уважаеми родители във връзка със случай на Covid – 19

Уважаеми родители, Уведомявам Ви, че в СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци има случай на учител с положителен тест на COVID – 19. В тази връзка, след консултация с РЗИ и заповед № РД 15-147 от 11.02.2021 г. от Директора на СУ „Христо Смирненски“гр. Гулянци са предприети следните мерки. Учениците от паралелката на IV а клас […]

Read More

СУ „Христо Смирненски“ получи трактор HATTAT C3080

В своята история СУ „Христо Смирненски град Гулянци, отбелязва стабилно развитие, като непрекъснато се стреми към издигане престижа на учебното заведение и създаване на имидж на училище, желано от учениците, като същото все по – пълно да се приобщава към високите изисквания за качествено европейско образование и професионална подготовка. Съобразявайки се с регионалната и общинска […]

Read More

Важно съобщение !!!

На основание чл. 259, ал. 1 и чл.115а от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 61, ал.2, чл. 63, ал. 4 и ал. 11 […]

Read More

Подкрепа на деца и ученици със СОП

Съгласно писмо с изходящ № 9105 – 409/ 30.11.2020г на Министъра на образованието и науката ресурсните учители  осъществяват в присъствена форма в сградата на училището подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите.

Read More

Възобновяване на учебния процес

Считано от 04.01.2020г. се възобновява присъствената форма за учениците от I до IV клас, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването , заповед на Министъра на образованието и науките и заповед от Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци. За учениците от V до XII клас, обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОЕСР). Заповедта […]

Read More