Тестове за COVID – 19

Министерство на образованието и науката споделя няколко видео материала за тестването на учениците и какви са ползите. Може да ги разгледате от активния линк отдолу. Информационни видео материали за тестване на учениците за COVID-19

Read More

Възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците V-ХІІ клас от 06.12.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД 15-140/03.12.2021 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с въведените противоепидемични мерки в раздел І, т. 7 и […]

Read More

Инициатива на БЧК Плевен

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков и ръководството на Средно училище „Христо Смирненски“ гр. Гулянци Благодари на БЧК – Плевен, в лицето на Габриела Хитова, че по проект „Топъл обяд“ предостави топла храна и якета за 80 ученика от училището.

Read More

За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават

За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават учениците от начален етап Іа, Іб, ІІа, ІІб, ІІIа, ІVа, ІVб; първи гимназиален етап VІІIа, VІIІб, IХа, IXб клас; втори гимназиален етап Xa, Xв, ХІа,ХІб клас; Присъствените занятия да се провеждат при стриктно спазване на Насоки заработа през учебната 2021/2022 година в условията на […]

Read More

Възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

Според получените в изискуемия срок Ваши волеизявления, присъственият учебен процес за паралeлките от начален етап се възстановява, по утвърденото седмично разписание, считано от 16/11/2021 г.Учениците, следва да се явят в училище в 7.45 ч., съобразено и с изискването да не са приемали храна и течности 30 мин. преди самото тестване.В дните понеделник и четвъртък учебните […]

Read More

Преминаване на класове в ОРЕС

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка със Заповед № РД -01-890/03.11.2021г. на МЗ, Заповед № РД 01-3596/20.10.2021 г и Заповед № РД 15-76/05.11.2021 г. на Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци  за периода от 08.11. до     12.11.2021г. вкл. Обучението на ротационен принцип в СУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци е следния: Клас От 08.11. до 12.11.2021г. вкл. I […]

Read More

ОРЕС IX Б клас

Уважаеми родители, във връзка с потвърден случай на COVID-19 на ученик от XI б клас в СУ „Христо Смирненски“ за периода на 29.10-7.11.2021 г, преминават в Обучение от Разстояние в Електронна Среда(ОРЕС) при следния график на дейностите. График на дейностите в ОРЕС IX б клас за периода 29.10-07.11.21г. 1 час 7:50 8:30 2 час 8:40 […]

Read More

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

„Активният родител – гарант за успех на всяко дете“ по КП 33.20.2021 приоритет 4 на ЦОИДУЕМ Размер на отпуснатата безвъзмездно финансова помощ в размер на 15 389.38. Предвидени по дейност 3 са конференции, обучения, семинари, кръгли маси. Дейност Основна цел на дейността е родителите да осъзнаят необходимостта от активно участие на учениците в училищния живот […]

Read More

Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година

С тържествен концерт удари първият звънец и в СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци. В програмата посрещнахме тържествено знамето на училището със съпровод на духовия оркестър към училището под ръководството на Борислав Калинов, а след това прозвуча химна на България и Европейския съюз издигайки българското знаме. Отец Пламен Линков извърши тържествен водосвет Водещите Анастасия Милушева и […]

Read More