Учебна 2022/2023 година

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022/2023 година и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година

ПИС 7 НВО 2023

Инструктаж ученик 7 НВО 2023

Инструктаж квестор 7 НВО 2023

Инструктаж консултант СОП 7 НВО 2023

Заявление чужд език НВО 7 2023 

Модел на НВО за VII клас през учебната 2022-2023 година

Архив – НВО за VII клас преди 2017 г. по години