ВЕНЕТА МАРИНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив; II ПКС

v.marinova@sugulyantsi.com

РЕНЕТА МАРКОВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ПУ „Паисий Хилендарски „, Пловдив; МАГИСТЪР Начална училищна педагогика и чужд език, с професионална квалификация начален учител по английски език, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; II ПКС

r.markova@sugulyantsi.com

АНТОАНЕЛА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП,  СУ „Климент Охридски“ София; IV ПКС

a.ivanova@sugulyantsi.com

ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Бакалавър НУП, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Професионална квалификация Учител по ИТ  I – IV клас,  СУ „Климент Охридски“ София; Магистър Съвременни образователни технологии, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; III ПКС

eks@sugulyantsi.com

ИРИНА ТЪЛПИГОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

i.talpigova@sugulyantsi.com

НИНА ДАМЯНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Магистър НУП, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; IV ПКС

n.damyanova@sugulyantsi.com

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

Бакалавър НУП, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; IV ПКС

i.dimitrova@sugulyantsi.com

ДИЯНА ДИМИТРОВА – УЧИТЕЛ,

МАГИСТЪР Предучилищна и начална училищна педагогика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; V ПКС

d.dimitrova@sugulyantsi.com

УЧИТЕЛИ ЦДО НАЧАЛЕН ЕТАП:

ГЕРГАНА ИРЛИЧАНОВА – УЧИТЕЛ, 

МАГИСТЪР ПНУП, Педагогически колеж-Плевен; V ПКС

g.irlichanova@sugulyantsi.com

КАТРИН СЛАВЧЕВА – УЧИТЕЛ,

МАГИСТЪР ПНУП, Педагогически колеж-Плевен; III ПКС

k.slavcheva@sugulyantsi.com

МОНИКА ПАЧЕВА – УЧИТЕЛ,

МАГИСТЪР ПНУП, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново;

m.pacheva@sugulyantsi.com

ЛЮБКА КАЦАНСКА – СТАРШИ УЧИТЕЛ,

БАКАЛАВЪР НУП, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; МАГИСТЪР Литературно-езиково обучение, ЮЗУ,,Неофит Рилски“, Благоевград; IV ПКС

l.katsanska@sugulyantsi.com

МИГЛЕНА НЕДЕЛУШЕВА – УЧИТЕЛ,

БАКАЛАВЪР Биология и химия, ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; МАГИСТЪР
ПНУП, Педагогически колеж-Плевен; IV ПКС

m.nedelusheva@sugulyantsi.com

МАРИНА ТОШКОВА ПЕТРОВА – УЧИТЕЛ,

Бакалавър НУП, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ВеликоТърново; Магистър ПНУП, ВТУ Св.Св. „Кирил и Методий“, ВеликоТърново; V ПКС

m.petrova@sugulyantsi.com

НЕВЕНА СТАМЕНОВА – УЧИТЕЛ,

Магисър ПНУП, Педагогически колеж-Плевен

n.stamenova@sugulyantsi.com

СИЛВИЯ ПЕТКОВА – УЧИТЕЛ,

БАКАЛАВЪР Социална педагогика, ЮЗУ„ Неофит Рилски “ Благоевград; МАГИСТЪР ПНУП – „Иновации в началното образование“, ШУ„ Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен; V ПКС

s.petkova@sugulyantsi.com

Цветозара Станева – учител,

Бакалавър, начална училищна педагогика и английски език, Педагогически колеж-Плевен

t.staneva@sugulyantsi.com

Андрея Мацева – учител,

Професионален бакалавър НУПАЕ, Педагогически колеж гр. Плевен

a.matseva@sugulyantsi.com

 

ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА – учител,

Професионален бакалавър НУПАЕ, Педагогически колеж гр. Плевен

t.popova@sugulyantsi.com

   Николай Терзиев – учител,

Бакалавър, начална училищна педагогика, Педагогически колеж гр. Плевен