Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание, по чужд език в VII и в X клас,и за оценяване на дигитални компетентности в X клас.

Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII и в X клас, се извършва

в срок до 10 април 2020 година.

· Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас – може да изтеглите от ТУК

· Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас- може да изтеглите от ТУК  

· Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас – може да изтеглите от ТУК

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.