Национална седмица на четенето – 9 клас

Във връзка със Седмицата на четенето в класните стаи на деветите класове гостува Павлина Петрова – дългогодишен преподавател в СУ „Христо Смирненски“.

Тя поведе учениците на въображаема разходка в света на книгите. Прочете им стихове – класика от българската и руската литература, а учениците изказаха мисли за Книгата. – До какви изводи достигате ? – попита тя учениците.

   – Един час прекаран с книгите е като един час в Рая. – отговориха те.

    До нови срещи !

Цветомира Цогева – учител по

български език и литература