Национална седмица на книгата с учениците от 8Б и 5Б клас

Във връзка със седмицата на книгата, заедно с учениците от 8Б клас, обсъдихме художествени произведения, четени от самите деца.

Бяха донесени книгите : „Дневникът на Мишо“ от Антон Бухалов и Станислав Коен и „Измамен“ от Станислав Койчев.

Учениците разказаха, доста увлекателно, съдържанието на книгите, споделиха, че обичат да четат странична литература, която ги обогатява със знания за света и им разкрива нови, непознати чувства и вълнения.


Петокласници от 5Б клас (изнесоха) представиха драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка“. Публика бяха децата от първи клас и деца от детска градина  „Незабравка“ – гр. Гулянци

ИРИНА НИКОЛОВА– учител по

български език и литература