По инициатива на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерство на образованието и науката през 1999 г. бе утвърден статут на младежките противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец”, като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите и аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. С това бе възстановена една десетилетна традиция за работа с подрастващите под формата на младежки противопожарни формирования. Освен като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите младежките противопожарни отряди могат да функционират и под формата на свободно избираем предмет. В този случай те получават одобрение и финансова подкрепа от общинските съвети. В отрядите младите огнеборци преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Инструктори на отрядите са държавни служители от НСПБЗН – МВР и учители, като за всеки отряд от директора на съответното училище се определя педагогически отговорник. Статутът на МПО “Млад огнеборец” включва Примерен устав, в който е заложен принципът на самоуправление на отрядите. Сформирането става на учредителни и общи събрания, на които се избират командири на отрядите и се приемат устав и нови членове. Решенията по дейността на МПО се приемат от общо събрание на отряда. Статутът включва и Правила за организиране и провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”. Те са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт. Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за доброто представяне е екипността на състезателите (по 10 младежи в един отбор). Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини-“Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 метра щафетно бягане с препятствия”. Първата състезателна дисциплина “Бойно разгръщане на състезателна пътека” включва четири участъка. През препятствия се построява шлангова линия; по мишена се действа с кофпомпа, като при напълване на съд с вода се задействат звуков и светлинен сигнал; на стойка правилно се подреждат пожарникарски уреди и съоръжения и пак на стойка се изпълняват възли, използвани при извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност. Във втората състезателна дисциплина “400 метра щафетно бягане с препятствия” едновременно в два съседни коридора отборите преминават през девет на брой участъка с предаване на щафета (струйник). Преодоляват се три препятствия – стойка с летва, стена със стъпала и дървена преграда, на която летвата не трябва да бъде съборена. И в тази дисциплина се изпълнява построяване на гасителна линия – разгъват се, като се скопчават към разклонител, два шланга. Борави се и с пожарогасител. Победители (медалисти) се излъчват отборно от първо до трето място в двете състезателни дисциплини, а въз основа на класирането и в двете дисциплини се определя отряд – първенец в комплексното класиране. На турнирите се излъчват победители само в комплексното класиране. Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН – МВР през 2004г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004г. край гр. Лим на територията на Сърбия.


Учебна 2021/2022 година

Първо място в Общински кръг на МПО „Млад огнеборец“, април 2022 год.

Второ място в Областен кръг на МПО „Млад огнеборец“, Плевен, май 2022год.

Пето място за Преходната купа „Юлиян Манзаров“, Ловеч 2022 год.


Учебна 2018/2019 година


Учебна 2017/2018 година

 

Първо място в Общински кръг на МПО „Млад огнеборец“, април 2018 год.

Второ място в Областен кръг на МПО „Млад огнеборец“, Плевен, май 2018 год.

 


Учебна 2016/2017 година