Международен ден на ромите

На 08.04  учениците , съвместно с родители и представители на Център  „ Амалипе “ Велико Търново отбелязаха 8 април Международния ден  – ден на ромското пробуждане  с празнична програма в СУ „Христо Смирненски“. На програмата присъстваха представители на Център „Амалипе“ Велико Търново , представители на общинска администрация Гулянци , родители  и учители и др.

Йонка Данова
Летиция Трифонова