В клуба е включена работа с различни природни материали, както и с различни техники. Децата са включени в разнообразни дейности, развиващи креативността и творческото им мислене. Ръководител е външно лице -Малинка Таирова.