Кингс България олимпиада

За първи път ученици от нашето училище участваха в международна олимпиада/Kingsolympiad/,в няколко учебни дисциплини.

по Човекът и природата

  • Галин Николаев Бондоков Va клас
  • Габриел Мартинов Стефанов Va клас
  • Николай Детелинов Цветанов Va клас
  • Иван Росенов Иванов Va клас

по Български език и литература

  • Габриел Мартинов Стефанов Va клас
  • Николай Детелинов Цветанов Va клас
  • Иван Росенов Иванов Va клас

Пламена Христова изказва искрена благодарност и задоволство от резултата по английски език.

Следните ученици преминаха квалификационния кръг и се класираха на финал:

1.Иван Иванов

2.Габриел Мартинов

3.Галин Бондоков

4.Веселин Крумов

5.Нина Тодорова

6.Камен Любенов

7.Денис Филипов

8.Борислав Янков

9.Даная Тодорова

10.Теодор Флоров

11.Юлиана Петкова

12.Антония Калинова

13.Иван Великов

Денис Филипов,ученик от 6-ти клас, е с най- висок резултат на финалния кръг.Той спечели 66 т. от 75 възможни!!!