История на СУ „Христо Смирненски”

През 1818 г. е открито българско училище в Гулянци в зимника на Цени Спасов от гр. Долна Митрополия с преподавател свещеник. По нареждане на турските власти по-късно е закрито. Българско училище отново било открито през 1828г. Помещавало се е в зимник. Учител бил някой си Наум. През 1868г. била построена първата училищна сграда с доброволен труд на населението. За строежа дошли строители от Балкана. Първият учител с третокласно образование бил Сава Николов от гр. Плевен. През 1880 год. училището се е помещавало в една класна стая и една канцелария, а учител е бил Юрдан Пелтеков. През следващата учебна година за учителе назначен Христо Димитров ор Плевен, а през 1883 е назначен и Иван Димитровот Плевен. До 1895г. учениците се обучавали от един учител, който водил четири слети отделения. В обучението му помагали по-големи ученици от четвърто отделение. Книгите се закупували със средства събирани от дарения, изнесени вечеринки, книги –дарени от учители. За физкултурен салон служел зимника на Георги Лупаров. По-късно за тази цел били използвани стаи от училището.
През 1895/96г. в Гулянци идват Петър Кръстанов и Пенчо Бакърджиев.
През 1898-99г. в селото идва Мара Жекова със завършено средно образование . По- късно тя се омъжва за Петър Кръстанов и се установяват в с. Гулянци.
През учебната 1912-1913 година учителският персонал се увеличава на шест души.
През учебната 1914/1915 година учителският персонал се е състоял от шест души – Т. Георгиева, Мария Димитрова, Мария Кръстанова, Т. Константинова, Ст. Милчева и Петър Кръстанов.
През учебната 1915/1916 година учителският персонал се е състоял от шест души –  Ст. Милчева, Мария Димитрова, Петър Кръстанов, Мария Кръстанова, Кр. Тодорова и Драгомир Казанджиев.
През учебната 1916/1917 година  учителският състав се е състоял от шест души – Др. Христова, Мария Димитрова, Мария Кръстанова, Петър Кръстанов, Драгомир Казанджиев /намирал се е на бойното поле/ и Ст. Милчева.
През учебната 1917/1918 година  учителският състав се е състоял от шест души – Др. Христова, Мария Димитрова, Мария Кръстанова, Петър Кръстанов, Драгомир Казанджиев /бил е мобилизиран/ и Ст. Милчева.
През учебната 1918/1919 година  учителският състав  е бил следния: Мария Кръстанова I клас, Мария Димитрова IV клас, Петър Кръстанов V клас, Милица Костова, Спаска Тодорова и Надежда Савова.
През учебната 1919/1920 година  учителският състав се е състоял от шест души –  Мария Димитрова, Петър Кръстанов, Мария Кръстанова,  Милица Костова, Григор Иванов /главен учител/и Иванка Иванчева.                                                През 1920-21 учебна година се откриват и два класа – непълна прогимназия с І и ІІ клас. През тази година директор е Георги Войников, а главен учител е Станю Чекарлиев, останалите учители са: Петър Кръстанов, Мария Кръстанова, Мария Димитрова, Спаска Тодорова и Надежда Савова. Първи учители в новооткритата гимназия са били Георги Войников от гр. Плевен и Недялка Донева от гр. Велико Търново.
На следващата учебна 1921-22 година учителският персонал в селото нараства на 11 души – 7 в първоначалното училище и 4 в прогимназията. За учители в прогимназията са назначени Драган Грънчаров от село Соволяно-Кюстендилско, редовен прогимназиален учител. За редовни първоначални учители са назначени Опро Опров от с. Гулянци, Кунка Гетова от гр. Плевен и Светлана Мирджева от гр. Кукуш.
Учебните занимания продължават да се водят в двете класни стаи и в частни къщи.
През 1923 г. Преслав Каменов отишъл в Министерството на Народната просвета и взел разрешение за строеж на нова училищна сграда. За учебната 1930-31година училищната сграда била готова за учебни занятия.
Днес сградата напомня на по-възрастните жители на град Гулянци за Преслав Каменов и те са му благодарни.              През учебната 1924/1925 година  учителският състав се е състоял от: Петър Кръстанов, Мария Кръстанова, Мария Димитрова, Спаска Тодорова, Надежда Грънчарова, Андрей Пядовски и Преслав Каменов.
През учебната 1926/1927 година  учителският състав се е състоял от: Петър Кръстанов, Мария Кръстанова, Евламбия Попова, Спаска Пядевска, Николина Илиева, Никола Савов,Преслав Каменов и Никола Нешев.
През учебната 1929/1930 година  учителският състав се е състоял от: Веса Нешева, Евламбия Попова, Елена Барокова, Никола Нешев, Николай Савов, Николина Илиева, Симеонка Гатева, Спаска Пядевска, Стоянка Станчева и Иванка Иванчева, а главен учител е Димитър Мошков.
През 1930 г. в с. Гулянци е построена нова училищна сграда на 2 етажа и 10 учебни стаи.
През 1931 г. училището станало основно . То обаче не било достатъчно за 14 паралелки. Част от учениците продължават обучението си в старата училищна сграда. Същата година била открита и ученическа трапезария, издържана от наем на училищния салон и представления, изнасяни от учители и ученици.
Построяването на училището било съпроводено с много борби между местните богаташи, които се борели за запазване на своите лични интереси и някои прогресивни хора, като Преслав Каменов – главен учител по това време, Георги Попов – председател на училищното настоятелство, бедните и малоимотни хора.
На едно събрание учителят Преслав Каменов предложил да се разоре целината отсам и оттатък река Вит от малоимотни селяни на исполица и с получените приходи да се построи ново училище. Същият бил подкрепен от тогавашния председател на училищното настоятелство Георги Попов и цялото учителство. Против предложението се обявили кметът на селото и някои богаташи, като Субашелови, Манови, Личеви и други. Те заплашвали Преслав Каменов, гонели орачите от нивите. Селяните трябвало да орат нощем. От засетите рапица, цвекло и царевица за две години получили 1 500 000лева.
През учебната 1931/1932 година  директор е Сергей Михайлов, родом от Кюстендил, а учители са: Иванка Иванчева, Надежда Пяшева, Ана Михайлова, Цветан Цанков, Спаска Пядевска, Симеонка Гатева, Елена Баракова, Ангелина Златева, Опро Попов, Милка Михайлова, Цветана Грекова, Драган Грънчаров, Милка Савова и Люба Шайкарова.
През учебната 1932/1932 година класните стаи в училището са 10, а паралелките 18,обучението е полудневно. Учителите са вече 15.
През учебната 1934/1935 година директор е Христо Маринов Бакърджиев, родом от Ловеч, а учители са: Иванка Иванчева, Минка Андреева, Елена Баракова, Славка Филипова, Спаска Пядевска, София Гаманова, Ангелина Златева, Георги Златев, Цветана Грекова, Надежда Михайлова, Христо Хлебаров, Пенка Куюмджиева, Ана Михайлова и Параскева Бакърджиева.
През 1936 г. училището е основно – средищно, а под ръководството на учителя Стойко Тодоров започва издаването на ученически вестник „Дунавска песен“.
През учебната 1937/1938 година средищен директор е Драган Г. Грънчаров. През тази година трапезарията дава топъл обяд на 50 бедни деца и се издържа със средства от местното подпомагане от 1.XII.1937 год.до 18.IV.1938 год. През лятната ваканция в училището се открива лятна детска градина за деца от 5 до 7 години, в периода 15.VI.1938 – 15.VIII.1938 година са включени 45 деца, за които се грижи и възпитава студентката по Философия Верка Кирова от с. Гулянци.
През учебната 1938/1939 година училищата в с. Гулянци са две: средищно основно училище и квартално първоначално. В началото на годината са се записали 187 момчета и 178 момичета в началния етап и 152 момчета и 123 в прогимназиалния етап на средищното училище и 97 момчета и 67 момичета в кварталното първоначално училище. Обхванати са почти всички подлежащи на задължително обучение деца. През тази година трапезарията дава топъл обяд на 50 бедни деца и се издържа със средства от местното подпомагане. През лятната ваканция в училището се открива лятна детска градина за деца от 5 до 7 години, включени са 50 деца, за които се грижи и възпитава студентката по Философия Верка Кирова от с. Гулянци, а издръжката на лятната занималня е от Общината и със доплащане от родителите.
През учебната 1940/1941 година г. кварталното първоначално училище се мести в централното, тъй като сградата е общинска, а властта решава да я даде  за допълнително земеделско училище, което просъществувало до 1948г. През тази година трапезарията дава топъл обяд на 50 крайно бедни деца и се издържа със средства от училищен фонд „Трапезария“ и от местното подпомагане, работи от 1.XII.1940 год.до 1.IV.1941 год. През лятната ваканция в училището не е имало лятна детска градина, поради липса на средства.
До 1941 г. поради липса на достатъчни учебни стаи заниманията се водят с 15 паралелки полудневно .
Направена е постъпка за построяване на нова училищна сграда, но поради започналата Втора световна война всичко остава в застой и чака по-благоприятни времена. През тази учебна година трапезарията дава топъл обяд на 50 бедни деца и се издържа със средства от местното подпомагане, работи от 1.XII.1941 год.до 1.IV.1942 год. През лятната ваканция в училището се открива лятна детска градина за деца от 5 до 7 години, издържа се със средства от Общината и доплащане от родителите.
През учебната 1943/1944 година средищен директор е Величка Владимирова Славчева. През тази година учебните занятия са били прекратени от 12.X.1943 год. до  10.XI.1943 год. поради появилата се епидемична болест „Скарлатина“, от която заболяват 16 ученици, но смъртни случаи няма. Тази учебна година няма безплатна трапезария, поради тежките условия в държавата, но има лятна детска градина за деца от 5 до 7 години.
През учебната 1949/1950 година директор е Екатерина П. Петрова /Бондокова/, в училището е имало 16 паралелки – една подготвителна и по две за всяко отделение и клас. Учители са били: Тодорка Александрова Патенова, Цветана Месарова Мишева, Софка Флорева, Минка Чомакова, Елена Баракова, Виктория Трайкова, Стефан Христов, Александър Трифонов, Величка Владимирова Славчева, Стефан Караманов, Люба Александрова Иванова, Никифор Петров Коцев, Радка Никифорова Петрова и Гроздана Стефанова Димитрова.
През 1948 г. с доброволен труд е построена прогимназия на два етажа и ученически стол. Директорите на двете нови ученически сгради били: Драган Грънчаров, Стойко Тодоров , Екатерина Бондокова, Петър Нейков и Велко Велков.
До 1958 г.училището няма име. По предложение на учителския колектив изпълнителния комитет на Селаш народен съвет с. Гулянци взема решение училището да носи името на поета Христо Смирненски –протокол №17 от 23 септември 1958г. Патронният празник на училището да се чества на 29 септември, рождената дата на Христо Смирненски.
През 1971 г. на 24 май е отпразнувана 100 годишнината на основното училище.
С указ на Държавния съвет №1942 , обнародван на 17 септември 1974г. с. Гулянци е обявено за град.
От учебната 1981/82 г.училището се преобразува от Основно в Единно средно политехническо училище (ЕСПУ) „Христо Смирненски“. Същата година са приети първите 6 годишни първокласници с учителки: Зинка Габърска и Николина Герасимова и първия прием на 9 клас, директор Станислав Косаков и пом. директор Славейко Йорданов.
През учебната 1982-83 г. започват да учат и първите 10 – ти класове .
На 5 август 1982 г. е направена първата копка за изграждането на 26 – класно училище. Основна заслуга и принос за това има Веска Радулова, кмет на гр. Гулянци
Новата училищна сграда на СОУ е открита през 1985-86г. Директор е Данаил Георгиев , зам. Директори- Парашкев Георгиев и Валентина Цветанова.
Първият випуск, завършил пълен курс на обучение – 1-11 клас завършва през 1990 г. Една паралелка – водачи на категория „Т” и „ С” и една икономическа . Класни ръководители са Валентина Николова и Никола Тончев.

През учебната 2000/2001 година училището обучава около 500 ученици от Гулянци, Дъбован, Загражден, Крета, Ленково и Шияково, учителите са 38, за пръв пъв в училището има педагогически съветник – Тереза Венциславова. През месец ноември е създадено училищно настоятелство между училището и ОДЗ „Незабравка“, гр. Гулянци с председател Емил Маринов. През месец март на длъжността директор е назначен Иван Гаврилов, бивш началник на Инспектората по образование на МОН.. С помощта на г – н Гаврилов е възстановено изгубеното знаме на училището.

През учебната 2004/2005 година за директор е назначен Митко Нитов, а негов заместник  е Теменужка Димитрова, В края на тази учебна година на 25.05.2005 год. в училището е открита първата компютърна зала с 20 компютъра.

През учебната 2007/2008 година се извършва първият голям ремонт на сградата на училището – подменена е дограмата и сградата е санирана. Есента на 2007 остава в историята с най – голямата и продължителна стачка в образованието – от края ма месец септември до края на месец октомври, довела до въвеждането на делегираните бюджети в образованието.
На 31 октомври 2008г. е чествано 190 години просветно дело и 140 години училище в град Гулянци.

През учебната 2012/2013 година в училището е възстановеновено професионалното обучение, започват обучение ученици в паралелка с икономически профил, Димитър Ламбов е назначен на длъжност помощник – директор по Учебно – производствена дейност.

През учебната 2016/2017 година директор е Емилия Петрушева, а помощник – директори  Евгени Лилов и Димитър Ламбов, училището вече е Средно училище /според новия закон за ПУО/
На 01.11.2018 год. е чествано 200 години просветно дело и 150 години училище в Гулянци!

През учебната 2020/2021 година в  училището е открита първата защитена професионална паралелка „Трайни насаждения“ с професия „Техник – растениевъд“

През учебната 2021/2022 година помощник – директор по учебната дейност става Антоанела Иванова.

 

Хронология

1818г. – училището се е намирало в зимника на Цени Спасов от Долна Митрополия

1828 г. – в селото идва първият учител – НАУМ

1868 г. – построена е първата училищна сграда с 2 учебни стаи

До 1895 г. – персоналът се е състоял от един учител, който водел 4 слети паралелки

1895/96 г. – в Гулянци идват Петър Кръстанов и Пенчо Бакърджиев

1898-99 г. – Учители са:П.Ковачева,Евгения Димитрова, Мара Хаджидимитрова с педагогическо образование и др.

1930 г. – построена е с доброволен труд нова училищна сграда на 2 етажа и 10 учебни стаи

1931 г. – училището става основно и не може да побере 14 паралелки

Преслав Каменов – главен учител, изиграва основна роля за построяването на училището.Бит е много пъти, вследствие на което се разболява от туберкулоза и умира на 28 години

През 1971 г. е чествана 100 годишнината на училището

1981 г. училището е обявено за ЕСПУ

На 5 август 1982 г. е направена първата копка за изграждане на 26 класното училище, в което учим и днес

На 31 октомври 2008 г. е чествано 190 г. просветно дело и 140 г. училище в град Гулянци.

На  01.11.2018 год. е чествано 200 години просветно дело и 150 години училище в Гулянци!

Историята продължава!