Емилия Петрушева

Директор на СУ ,,Христо Смирненски“ – град Гулянци

тел. 06561/2549;  GSM: 0878 514066

e- mail:hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg

Евгени Лилов

Заместник – директор по учебната дейност

 Димитър Ламбов

Заместник – директор по учебно-производствената дейност