Допълнителни знания за екологията,  опазването на околната среда и водите,  реакция при видове бедствия  – наводнение земетресение ядрени и химически аварии.

Участват ученици от 6 и 7 класове, ръководител Цветомир Цанков