Засади дръвче – възстанови равновесието в природата

В духа на нарастващата нужда от екологични промени и дружбата с LightSource Charity, благодарение на които ще направим училището едно по-уютно място с цялостния проект за визията на гимназията в тенденция с нарсатстващата нужда, училището да не е просто място, където получаваш образование, а и институция в която се чувстваш добре.

По тяхна инициатива, в която се включиха община Гулянци и МКБППМН ГУЛЯНЦИ бяха засадени 50 дръвчета в двора на училището и паркове в община Гулянци. В помощ на всичко взеха участие Любомир Балуров лесоинженер на община Гулянци и Александър Мичев – секретар МКБПМНН гр. Гулянци.

В инициативата взеха участие над 50 ученика и 10 преподаватели, които приеха този ден като един празник на екологичното равновесие и си обещаха, че ще бъде превърнато в ежегодно събитие.

Благодарим на LightSource Charity за предоставените дръвчета и възможнотта за практико-приложната дейност, която променя децата на Гулянци.