Еднократна помощ за ученици

Еднократна помощ за ученици: Какви са условията за получаването ѝ?

Започна обратното броене до старта на новата учебна година. Родителите на деца от първи до четвърти клас имат право да получат еднократна финансова помощ в размер на 300 лева, независимо от доходите на семейството. Срокът за подаване на документи вече тече. 

Досега право на еднократна помощ имаха само децата от първи и осми клас. Социалните служби вече приемат заявления и за учениците от 2, 3 и 4 клас. Парите се изплащат на два пъти. Половината от размера на сумата, след като заповедта за отпускане влезе в сила, а остатъкът – в началото на втория учебен срок. За да получат сумата, родителите трябва да подадат заявления до дирекция „Социално подпомагане”. За децата от 2, 3 и 4 клас не се изисква удостоверителен документ от учебното заведение. Остава обаче изискването за учениците, записани в 1 и 8 клас.

От началото на юли досега еднократната финансова помощ е отпусната на повече от 107 хиляди ученици. За същия период на миналата година е отпусната помощ за над 24 хиляди деца.

Помощта подлежи на възстановяване, ако детето не постъпи в училище, не продължи образованието си през втория учебен срок или пък допусне 5 неизвинени отсъствия в един месец през цялата учебна година.

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че родителите все още имат време да подадат заявленията си за отпускане на помощта. Могат да го направят и след началото на учебната година – най-късно до 15-ти октомври.