Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

План за работа с родителите

Заповед Правила за валидиране на резултати от обучението

 

Учебна 2022/2023 година

Методически обединения

Процедура и вътрешни правила за извиняване на отсъствияИзтегляне

Програма за повишаване резултатите от образователно възпитателната работаИзтегляне

Мерки за повишаване на качеството на образованиетоИзтегляне

Заповед, правила и процедура по издаване на удостоверения за валидиране

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лицаИзтегляне