Ден на розовата фланелка в СУ,, Христо Смирненски“ гр. Гулянци

Днес в СУ,, Христо Смирненски“ гр. Гулянци бе проведено мероприятие с ученици във връзка с ,,Ден на розовата фланелка“ – отбелязване деня за борба с тормоза в училище. Участие в събитието взеха представители на училището и гости в лицето на секретар МКБППМН гр. Гулянци г- н Александър Мичев и инспектор ДПС при УП МВР гр. Гулянци Николай Великов.