Учестват 10 ученици от X „а“ клас, ръководител Ренета Иванова