ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Днес 13.03.2020 г.

съгласно заповед № РД-01-124/13.03.2020 от Министъра на здравеопазването, се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни дейности, мероприятия и занимални

в СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци

до 29.03.2020 г.

Ще бъде въведена дистанционна форма на обучение, допълнително ще бъде уточнено и оповестено, как ще бъде провеждана.