ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Съгласно заповед №РД-01-117/08.03.2020г. на министъра на здравеопазването, на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на областта, е разпоредено до второ нареждане:

– да бъдат преустановени учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и другите обучителни институции и организации;

– да бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, свиждането и провеждането на планова оперативна дейност;

– да бъдат преустановени посещенията в детските градини и детските ясли;

– да бъдат преустановени всички масови мероприятия, включително спортни и културни (кина, театри, концертни зали и др.), в които се събират много хора на закрито