ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Дните от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) са неучебни

На 12.03.2020 отново на училище !