График за организация на деня

  • Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен в деня е на тестване  е следния:

Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:05 часа
2 час09:25 часа10:00 часа
3 час10:10 часа10:45часа
4 час10:55 часа11:30 часа
5 час11:40 часа12:15 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г. 
  • Графикът на часовете за ІІІ и  IV клас на начален етап на основна образователна степен в деня на тестване е следния: 

                                           Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:10 часа
2 час09:30 часа10:10 часа
3 час10:15 часа10:55 часа
4 час11:00 часа11:40 часа
5 час11:45 часа12:25 часа
6 час 12:30 часа13: 10 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.
  • V-VІІ клас при ОРЕС
  • Графикът на часовете за V и  VІІ клас в деня на тестване е следния: 

                                           Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:00 часа
2 час09:30 часа10:00 часа
3 час10:15 часа10:45 часа
4 час11:00 часа11:30 часа
5 час11:45 часа12:15 часа
6 час 12:25 часа12: 55 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък при следния график:
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ V-VІІ клас
ЧАСОВЕПОЧИВКА
1.0750 – 08200820– 0840
    2.0840 – 09100910 – 0930
    3.0950 – 10001000 – 1030
    4.1030 – 11001100 – 1120
    5.1120 – 11501150 – 1210
    6.1210 – 12401240 – 1300
    7.1300 – 1330
  • VІІІ – ХІІ клас при ОРЕС
  • Графикът на часовете за VІІІ и  ХІІ клас в деня на тестване е следния: 

                                                          Понеделник 

 ЧасНачалоКрай
1 час08:30 часа09:10 часа
2 час09:30 часа10:10 часа
3 час10:15 часа10:55 часа
4 час11:00 часа11:40 часа
5 час11:45 часа12:25 часа
6 час 12:30 часа13: 10 часа
  • В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък при следния график:
ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ
ЧАСОВЕПОЧИВКА
1.0750 – 08300830 – 0840
    2.0840 – 09200920 – 0930
    3.0950 – 10101010 – 1030
    4.1030 – 11101110 – 1120
    5.1120 – 12001200 – 1210
    6.1210 – 12501250 – 1300
    7.1300 – 1340