Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основна образователна степен в дните на тестване  е следния:

Понеделник и четвъртък

Час
Начало
Край
1 час08:30 часа09:05 часа
2 час09:25 часа10:00 часа
3 час10:10 часа10:45часа
4 час10:55 часа11:30 часа
5 час11:40 часа12:15 часа

В останалите дни – вторник, сряда и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.

Графикът на часовете за ІІІ и  IV клас на начален етап на основна образователна степен в дните на тестване е следния: 

Понеделник и четвъртък

Час
Начало
Край
1 час08:30 часа09:10 часа
2 час09:30 часа10:10 часа
3 час10:15 часа10:55 часа
4 час11:00 часа11:40 часа
5 час11:45 часа12:20 часа
6 час 12:25 часа13: 05 часа

В останалите дни – вторник, сряда и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.

  • Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи остават непроменени. 
  • Учениците от V – VII клас се обучават онлайн във виртуални класни стаи, съгласно заповед № РД 15-81/11.11.2021 г.