В бели дрехи, на главите с китчици, пак люлеят лазарките плитчици!

Днес ученички от II, III и IV- ти клас на СУ,, Хр. Смирненски” гр. Гулянци, участници в клуб от Училищна програма за занимания по интереси ,,Всичко българско и родно любя, тача и милея” с ръководител г- жа Силвия Петкова, лазаруваха в местни учреждения и здравни заведения. Момичетата поднесоха подаръци и поздравителни адреси на здравните работници в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – Д-Р АЛ.ВОЙНИКОВ-ГУЛЯНЦИ ЕООД, „МБАЛ Гулянци” ЕООД и ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ в Гулянци по случай Международният ден на здравето, който се чества и като Ден на здравния работник в България. Посетиха Кмета на община Гулянци, Общински съвет, Детска градина ,,Незабравка”, Общинска служба по земеделие гр. Гулянци и Дирекция” Социално подпомагане” гр. Гулянци. С песни, танци и наричания лазарките възвестиха идването на най- светлите християнски празници, и пожелаха на всички здраве, мир и благоденствие.