Възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

Според получените в изискуемия срок Ваши волеизявления, присъственият учебен процес за паралeлките от начален етап се възстановява, по утвърденото седмично разписание, считано от 16/11/2021 г.
Учениците, следва да се явят в училище в 7.45 ч., съобразено и с изискването да не са приемали храна и течности 30 мин. преди самото тестване.
В дните понеделник и четвъртък учебните часове ще започват в 8.30 ч., като времето преди това ще бъде използване за тестовете на учениците.
Благодарим за Вашето коректно партньорство и заявената подкрепа при извършване на неизнвазивното тестване на учениците. Бихме искали да напомним, че за да бъдете допуснати в сградата на училището, следва да носите своите сертификати за ваксинация /преболедуване/ отрицателен тест и да спазвате правилата от Вътрешния правилник на училището.