Възобновяване на учебния процес

Считано от 04.01.2020г. се възобновява присъствената форма за учениците от I до IV клас, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването , заповед на Министъра на образованието и науките и заповед от Директора на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци.

За учениците от V до XII клас, обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

Заповедта може да я отовите и от този линк