Визита иновативно училище в Гулянци

В хода на визитата гости бяха ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“ с. Лехчево, обл. Враца, което е иновативно и СУ „Христо Ботев“ гр. Никопол, обл. Плевен неиновативно училище. Освен училищата включени в обмяната на опит имахме и гости от община Гулянци.