ВАЖНИ ДАТИ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА