Начален етап

Павлина Петрова – главен учител 

Цецка Барсанова – учител ЦДО

Антония Георгиева – учител ЦДО

Гюла Тодорова – учител ЦДО

Иванка Стоянова – учител ЦДО

Мария Тодорова – учител ЦДО

Катя Панова учител ЦДО

Галя Данчева – учител ЦДО

Десислава Цветанова – учител ЦДО

Анелия Ангелова – учител ЦДО

Светла Тарапанова – учител

Надя Сотирова – учител

Веселка Николова – учител ЦДО

Кирил Петров – учител

Пламен Петров – учител

Дора Христова – учител

Елисавета Атанасова – учител

Малинка Георгиева – учител ЦДО

Калинка Белелиева – учител ЦДО

Зоя Джанова – учител ЦДО

Ваня Ангелова – учител ЦДО

Мария Петранова – учител

Аксиния Казакова – учител

Даниела Герова – учител

Юлия Новакова – учител

Жана Попова – учител

Николина Герасимова – учител

Димитрина Ирличанова – учител

Тинка Радулова – учител

Маргарита Йорданова – учител ЦДО

 

 

Надка Кънева – учител

Зинка Габърска – учител

Ненка Перничева – учител

Петър Ангелов – физкултурник и дружинен, учител ЦДО

Жана Стефанова – учител

Елена Аспарухова – учител

Илинка Велкова – учител ЦДО

Дачо Мицев – учител

Евдокия Цанкова – учител 

Владимир Тодоров – учител

Илийка Бондокова – учител

Веска Радулова – учител

 

Прогимназиален и гимназиален етап

Валя Станчева – учител  практическо обучение

Капка Анастасова –  учител селскостопански учебни предмети и Екология и опазване на околната среда

Анелия Петрова – учител икономически дисциплини

Таня Маринова – Радош – учител по Руски език

Митко Нитов – учител по Руски език

Татяна Нитова – учител по Руски език

Евгени Лилов – учител по Музика

Милен Радковски – учител по Физическо възпитание и спорт

Огнян Янчев – учител по Физическо възпитание и спорт

Ася Илиева – учител по Труд по техника

Тотка Колева – учител по Изобразително изкуство

Миглена Маркова – учител по Математика

Цветелина Трифонова – учител ЦДО

Росица Янева – учител по История

Теменужка Димитрова – учител по Химия

Асен Асенов – учител по Български език и литература

Татяна Асенова – учител по Руски език

Валентина Николова – учител по История

Георги Жулков – учител по Български език и литература

Мариола Илиева – учител по Биология

Искра Иванова – учител по География

Любомир Йорданов – учител по Физическо възпитание и спорт

Силвия Димитрова – учител по Математика

Ганка Върбева – учител по Информатика

Десислава Стоянова – учител по Информационни технологии

Юлия Джанова – учител по Английски език

Юлия Владимирова – учител по Биология

Роман Маринов – учител по Биология

Марионела Дуцолова – учител по Математика

Никола Тончев – учител по устройство на автомобила и БДП, учител ЦДО

Йолка Александрова – учител по устройство на автомобила и БДП

Николай Стефанов /Коко/ – инструктор

Ирена Булиева – учител по Музика

Снежана Петрова – учител по История

Валентина Цветанова – учител по Математика

Людмил Кочев – учител по Физическо възпитание и спорт

Станислав Косаков – учител по История

Славейко Йорданов – учител по Математика

Ценка Иванова – учител по Математика

Детелина Петранова – учител по Български език и литература

Дина Георгиева – учител по Музика

Пепа Маринова – учител по Математика

Славка Маринова – учител по География

Тодор Андреев – учител по математика

Стоил Тодоров – учител по Труд и техника

Ангел Герасимов – учител по Труд и техника

Маргарита Йорданова – учител по Руски език

Надка Йорданова – учител по Руски език

Мария Венциславова – учител по История

 

Веселка Бурлянова – учител по Химия

Данаил Георгиев – учител по География

Павлина Маринова – учител по Математика

Йордан Каменов – учител по Химия

Парашкев Георгиев – учител по Физика и астрономия

Илия Тодоров – учител по Български език и литература

Велко Велков – учител по География

Милчо Петранов – учител по Български език и литература

Живко Белелиев – учител по Изобразително изкуство

Никифор Коцев – учител по Физическо възпитение и спорт

Радка Коцева – учител по Български език и литература и създател на първата театрална трупа в гр. Гулянци

Тодор Мацоев – учител по Труд и техника

Гроздана Димитрова – учител по Български език и литература

Христина Мицева – учител по Биология

Илийчо Габърски – учител по Математика и Физика

Венелин Геров – учител по Математика

Надка Дречева – учител по Български език и литература

Мария Гюлева – учител по Руски език

Пламен Мангов – учител по технически предмети

Стоя Лилова – учител по Биология

Иванка Върбанова – учител по Български език и литература

Надежда Захариева – учител по Руски език

Веска Нейкова – учител по Физика

Лилия Герасимова – учител по математика

Пепа Отравова – учител по Математика

Мария Великова – учител по Български език и литература

Екатерина Бондокова – учител

Стефан Радулов – учител по Труд по техника

 

Други преподаватели

Надя Василева – дружинна на училището

Наталия Маркова – логопед