През учебната 1920/1921 година директор е Георги Войников, а главен учител е Станю Чекарлиев.

През учебната 1931/1932 година директор е Сергей Михайлов, родом от Кюстендил

През учебната 1934/1935 година директор е Христо Маринов Бакърджиев, родом от Ловеч

През учебната 1937/1938 година средищен директор е Драган Г. Грънчаров

През учебната 1943/1944 година средищен директор е Величка Владимирова Славчева

До 1.II.1945 на учебната 1944/1945 година средищен директор е Драган Г. Грънчаров, а от 2.II.1945 год. директор е Стойко Тодоров

От учебната 1949/1950 година директор е Екатерина П. Петрова /Бондокова/

За периода  до 1958 година директори са Драган Грънчаров, Стойко Тодоров, Екатерина Бондокова, Петър Нейков и Велко Велков.

Учебна 1980/1981 година директор е Станислав Косаков и заместник – директор Славейко Йорданов.

От учебната 1984/1985 година директор е Данаил Георгиев, а заместник – директори са Парашкев Георгиев и Валентина Цветанова.

От учебната 1993/1994 година директор е Йордан Каменов, а заместник – директор Виолета Блажева и Марионела Дуцолова

От учебната 1998/1999 година директор е Кирил Петров, а заместник – директор Теменужка Димитрова

От учебната 2001/2002 година директор е Иван Гаврилов, а заместник – директор е Теменужка Димитрова

От учебната 2004/2005 година директор е Митко Нитов, а заместник – директор е Теменужка Димитрова, а от 2009 година заместник – директор е и Евгени Лилов