Баба Марта в нашето училище

Баба Марта днес разнася

пълна кошница с цветя

и на всеки на ръката

връзва някаква мечта.

С пожелание за здраве, радост и благоденствие!