Априлска ваканция

По нареждане на заместник-министърът на образованието и науката за дните от 13 до 16 април за учениците от I до XI клас и 16 април за учениците от XII клас и издадена заповед номер РД-09-746/08.04.2020 на министъра на образованието и науката ни уведомяват

  • за дните от 13 до 16 април дейностите на училищно ниво се реализират съгласно указанията на министъра на образованието и науката за ангажираност на учениците и същевременно осигурява невъзможности разтоварване дневната ангажираност на учениците не надвишава 4 часа и изискванията за работа на учителите от 5 астрономически часа не се прилагат. Последното ще бъде отразено в заповед.
  • В този период част от учителите, които са с изтекли три седмици активно и ефективно са работили с учениците си в електронна среда от разстояние и няма необходимост да предоставят индивидуални консултации на отделните ученици може да
    използват времето, не за пряка работа с учениците, а за анализ на напредъка за обсъждане на платформи и приложения с цел оптимизиране на използваните от едни и същи ученици за обучение и самообучение и други или по тяхно искане да излязат в платен годишен отпуск
  • примерни дейности за периода 13 и 16 април са посочени в указанията на министъра на образованието и науката от 06.04.2020 година
  • Молят се всички учители, които искат да излязат в отпуск, да предадат на време молбите си до  10.04.2020, 17:00

Изтеглете официалния документ от ТУК