В клуба учениците са научават да описват с опростени модели и схеми движението на планетите и спътниците под действие на гравитационни сили и явления, свързани с движенията на Земята и Луната (сезони, фази на Луната,затъмнения); да дават примери за космически апарати, космически изследвания и тяхното значение; да разделят по определени признаци планетите от Слънчевата система на две групи.; да разпознават Полярната звезда и някои най-известни съзвездия; да посочват Слънчевата система като част от нашата Галактика – една от многото галактики във Вселената; да дават примери за културни растения и суперхрани; да оценяват значението на растенията за природата и за човека; да оценяват значението на  животните в природата и за човека; да описват и илюстрира с примери биоразнообразието и основните категории защитени природни обекти в България; да оценяват значението на неживата природа за живата; да дискутират проблеми и прилага правила, свързани с опазване на личното и общественото здраве, биоразнообразието и природната среда. Проучват (чрез различни източници на информация) и изработват проекти по теми, свързани с устойчивото развитие и здравословния начин на живот да прогнозират резултати от въздействия на човека върху природата; да оценяват и подкрепят дейности, насочени към опазване на биоразнообразието, природната среда, личното и общественото здраве.

Участват 10 ученици от V А клас , ръководител Поля Манова